HISTORISK

Tegnestuen etableres

Tegnestuen er etableret i 1.1.1972 af
Hans Chr. Caspersen
og
Ejnar Kjerri Rasmussen.

Første kunde ses i midten

Von Hatten stræde 22

Første tegnestueadresse var Von Hattenstræde 22 i en tidligere skomager- og købmandsbutik.
1972-1977

Store Voldgade 4

I 1977-1986 var det Store Voldgade 4, hvor vi omdannede nogle klubværelser til en tegnestue.
I 1980 etableredes desuden en tegnestue i Luxembourg, som fra 1982 til 2004 blev drevet af Ejnar Kjerri Rasmussen.

Odensevej 6

1986-1991 holdt tegnestuen til i et atelier i haven på adressen Odensevej 6 under navnet Caspersens Tegnestue.

Mediehuset

I 1990 omdannedes tegnestuen til aktieselskab med arkitekterne Mikael Dueholm og Peter Krogh som medindehavere.

Kort tid efter flyttede tegnestuen i nyindrettede lokaler i Mediehuset.
Tegnestuen i toppen af Mediehuset, Niels Brocks Gade 8, havde denne udsigt ind over byen. Det Runde Vindue blev en “institution” gennem næsten 20 år.

I en periode 93-94 blev tegnestuen drevet under navnet Caspersen, Hjersing & Krogh.

Tøjhushaven 14

Efter 19 år i Mediehuset indrettede Caspersen & Krogh i 2009 et “arkitekturværksted” i den gamle logesal i Rosenlund.

Et sted, der har rødder tilbage i 1800-tallet som traktørsted, senere loge, senere danseinstitut nær den romantiske bypark i Tøjhushaven.

Her er der højt til loftet.

Rul til toppen